Uc boyutlu seks chat

Posted by / 04-Jun-2017 11:18

Uc boyutlu seks chat

Bugün yazılım programlarına ulaşmak için bilgisayar ekranında kullandığımız yöntem “pencere” açmaktır.Monitörde açılan her bir pencere farklı bir dünyaya ulaşmamızı sağlar.Sanat bugün ve gelecekte bu teknolojinin neresindedir?Teknoloji insanoğlunun yaşamına girdiğinden beri sanatçılar tarafından çok geniş bir yelpazede algılanmış ve yorumlanmıştır.Bütün bunların da ötesinde gelişen teknoloji bize odamızın içine farklı açılarla yerleştirilmiş yansıtıcılar ve steyro ses aygıtlarının yarattığı üç boyutlu sanal bir gerçekliği vaat ediyor.Çok yakın bir gelecekte artık pencerenin diğer tarafından dışarıya bakan olmayı bırakıp pencerenin diğer tarafına geçen durumuna geleceğiz ya da diğer bir değişle pencerenin diğer tarafındakilerin içeriye bizim yanımıza girdiğini göreceğiz.Bu monitör şimdilik odanın geneline bakarken oluşan görüş alanımızda algımızın küçük bir bölümünü kaplayan göreceli olarak küçük bir objedir.Ekrana bakışımız adete küçük bir pencereden minyatür bir dünyayı izleme gibidir.

Bugün bilgisayar ortamının sanatın malzemesi haline gelmesi sanatta elektronik çağın fütürizmini yaşatmaktadır.

Günümüzde hipermedya programları, resimler ve filmler gibi geleneksel medya olanakları ile geleceğin sanal gerçeklik olanakları arasındaki boşluğu dolduruyorlar.

Geçmişte pencerenin bir tarafından dondurulmuş bir zaman aralığına bakarken gelecekte, pencereyi aşıp tamamen sanal bir gerçekliğin içine gireceğiz.

Bunu ilk kez Marshall Mc Luhan’ın 1963’te adlı yapıtında “ fragmentation” olarak ele aldığını görürüz.

Hipermedyadaki her görsel ve işitsel sekans, aynı ve farklı zamanlarda iletişimin her iki ucundaki, iletiyi gönderen ve alan tarafından sonsuz kere değişime uğrata bilinir ve tekrar hipermedya ortamına bırakılabilinir.

Uc boyutlu seks chat-40Uc boyutlu seks chat-60Uc boyutlu seks chat-87

Bu alandaki gelişmeler bize, çok yakın gelecekte yaşam alanlarımızın bu teknoloji ile daha fazla işgal edileceğini göstermektedir.

One thought on “Uc boyutlu seks chat”

  1. "You can design a bot to fool fraud detection." But, in the case of a number of dating sites, developers aren't trying to weed out fake profiles — they are tirelessly writing scripts and algorithms to unleash more of them.