Paglakas ng dating kaalaman dating another excellent lang ru

Posted by / 10-Aug-2017 08:28

Paglakas ng dating kaalaman

Pero pagkatapos kong basahin, masasabi ko na mahirap nga itong basahin pero madami ka namang makukuhang aral o mensahe sa korido. Kapag sila ay nagsalita pawang may lamang ang sinasabi.Ang natutunan ko sa Ibong Adarna ay kailangan natin tuparin ang lahat ng mga pangako natin, kailangan nating maging madasalin, lumapit sya Diyos kapag nangangailangan, bigyan ng pagpapahalaga sa pamilya at pagkakaibigan, kung papano rumespeto ng isang babae at kung papano rumespeto ang mga nakakatanda sa atin. Para sa akin ang parte na nagiwan ng marka sa aking buhay ay nung trinaydor nila Don Perdo’t Diego si Don Juan nag tatlong beses.Pareho nilang napahanga ang babae at ito ay nagpalit sa kanilang buhay at pagkakaibigan.

Rekomendasyon: Maganda ang kwento Ng Ibong Adarna Kapupulutan ng aral Dapat na basahin ng mga Anak upang malaman ang mga kagandahang asal.— Dati ang akala ko sa Ibong adarna ay mahirap basahin kasi malalalim ang mga salita at mahaba din ito.Ang mga salitang ginagamit ay sobrang hirap intindihin kailangan mo talagang gumamit ng diksyunaryo para unuwain ang isang saknong.IBONG ADARNA Kahalagahan ng Ibong Adarna Mahalaga ang pagbabasa ng Ibong Adarna para sa mag-aaral ng mataas na paaralan dahil maraming importanteng aral ng buhay ang matututunan nila dito.Itong mga aral na ito ay makakatulong sa kanila habang sila’y tumatanda at nakakasalubong ng mga iba’t ibang karanasan. Dahil ito’y tungkol sa pag-ibig, mas madaling magkaugnay ang mga mag-aaral dahil ngayon sa kanilang edad, nararanasan nila ng magkaroon ng “crush” o ng kasintahan kaya madami talaga silang matututunan dito sa koridong ito.

paglakas ng dating kaalaman-74paglakas ng dating kaalaman-51paglakas ng dating kaalaman-45

Naging impluensyal sa akin ito dahil madaming kasong nagaaway ang mga kapatid na nagdudulot ng kamatayan ng isa.